21. Tvorba ročníkové práce - část 2. (T6)

  1. Citace
  2. Poznámky pod čarou
  3. Seznam použité literatury
  4. Odkazy v dokumentu
  5. Vkládání obrázků
  6. Seznam použitých obrázků
  7. Před zveřejněním a publikování
  8. Tvorba rejstříku