20. Tvorba ročníkové práce - část 1. (T6)

  1. Co je špatně ve vytvořeném dokumentu
  2. Struktura RP - povinné části, normostrana, stránkování
  3. Styly
  4. Obsah
  5. Licence CC
  6. Vkládání tabulky a grafu