Výuka

Společná setkání
  • Úvod: co nás čeká, připomenutí předchozích hodin [5 min.]
  • Výuka dle tematického plánu [75 min.]
  • Závěr: shrnutí, dotazy, zpětná vazba, a co příště [5 min.]
  • Novinky v ICT - diskuse o aktuálních tématech [5 min.]

Výuka LIVE
  • Vysílání pomocí konferenčního systému Polycom
  • Připojení odborníků a dalších zájemců o dané téma do výuky
  • Možnost pozdějšího přehrání starších záznamů z archivu   

Zprávy z výuky 
  • O dění ve výuce informujeme pomocí Twitteru (@ASVyuka).

Online vzdělávací prostředí
  • Pro podporu výuky je používán systém Edmodo.

E-sešit
  • Na tvorbu poznámek používáme aplikace Evernote, Google Dokumenty, OneNote aj.
Aktualizováno: 23. 8. 2014