10. Tvorba pojmové mapy (T3)

  1. Co je pojmová mapa a k čemu slouží
  2. Jak se tvoří pojmová mapa
  3. Ukázka pojmových map
  4. Tvorba individuální pojmové mapy
  5. Tvorba kolektivní pojmové mapy