9. Tvorba myšlenkové mapy (T3)

  1. Myšlenkové mapování: co to je a k čemu nám to bude
  2. Jak tvoříme myšlenkovou mapu
  3. Ukázky myšlenkových map
  4. Aplikace na tvorbu myšlenkových map
  5. Tvoříme myšlenkovou mapu pomocí zvoleného programu