30. Lego Mindst. - tvorba vlastních programů (T7)

  1. Vytvoření vlastního programu
  2. Natočení robota, provádějící tento program
  3. Nasdílení videa do společného YouTube kanálu se zadáním na vytvoření daného programu dalšími týmy