6. Dokončení blogů (T1)

  1. Samostatná práce na blogu
  2. Řešení individuálních dotazů či problémů spojených s konkrétními realizacemi blogů